การเรียนรู้ และการพัฒนา

รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

สนับสนุนให้พนักงานของคุณเลือกแนวทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านโซลูชั่นการเรียนรู้และการพัฒนาของเรา

dss+ STOP®

โปรแกรมฝึกอบรมการสังเกตการณ์เพื่อความปลอดภัย จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยภายในองค์กร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัย

เสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานของคุณเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานผ่านการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

dss+ eLearning Suite™

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ในองค์กร จะช่วยให้คุณสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมและวัดผลได้ ไม่ว่าจะมีพนักงานประจำในหลากหลายสถานที่หรืออยู่คนละแผนกก็ตาม

การอบรมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

เรียนรู้วิธีการในการระบุความเสี่ยงได้ดีขึ้นและสร้างวัฒนธรรมการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการที่แข็งแกร่ง ผ่านการฝึกอบรมทั้งรูปแบบในห้องเรียน และ e-learning

Microlearning

การให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่พนักงานในขณะที่จะเริ่มต้นลงมือทำงานนั้นๆ ผ่านการอบรมสั้นๆ บนมือถือด้วยโปรแกรม Microlearning ซึ่งจะช่วยเสริมการเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบปกติ

dss+ Risk Factor™

โซลูชั่นใหม่ด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงส่วนบุคคล อ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุดในด้านประสาทวิทยาและการตัดสินใจ เพื่อช่วยให้พนักงานตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยในการทำงาน